Latest in Tech

THÁNH VỊNH 80 (CN9TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng phù trợ chúng ta. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng chở che chúng ta. 
1. Hãy hòa nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên để mừng ngày trăng mới, buổi trăng rằm ngày đại lễ chúng ta. 
2. Đó là điều Ngài đã báo cho dân, là luật buộc Thiên Chúa đã phán truyền. Ban cho nhà Giu-se và là nhà Gia-cóp, ngày lên đường để rời xa Ai-Cập. 
3. Tôi nhận được Lời Chúa phán như sau: rằng Người đã cứu thoát bao gánh nặng. Cho dân Người từ nay chẳng còn làm tôi tớ, khỏi gánh nợ nhờ lòng Chúa xót thương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaNgôi Lời đã làm người và Người đang ngự giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 80 (Chúa Nhật 9 Thường Niên B)