Menu

THÁNH VỊNH 88 (Truyền Chức) – Thái Nguyên

1. Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa. Đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang: 
lời chúc khen cảm tạ lòng thành tín của Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời đến muôn muôn đời. 
2. "Ta ước giao cùng người Ta chọn lấy. Đến muôn muôn đời lập dòng dõi cho ngươi, 
và sẽ xây dựng lại nền ngôi báu của người". 
3. Đa-vít thưa: "Ngài thực là Thiên Chúa. Núi đá chở che nguồn ơn cứu thoát tôi. 
Tình Chúa thương cao vời lời giao ước muôn đời".
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán rằng: Ta là Mục Tử tốt lành, 
Ta biết, Ta biết các chiên Ta, và này đây các chiên Ta biết Ta. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 88 (Lễ Truyền Chức Thánh)