Menu


THÁNH VỊNH 68 (CN15TNC) – Thái Nguyên

1. Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, nguyện thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi, chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài, nguyện xót thương thân phận con. 
ĐK: Các bạn khiêm cung, hãy mừng vui lo tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. 
2. Phần con cơ hàn khổ đau, thầm kêu xin cùng Chúa nhân từ, Ngài gia ân nâng đỡ hộ phù. Và này đây miệng con hát khen Chúa cả bài ca, ngợi mừng chúc tụng Ngài, và mãi tri ân ngàn đời. 
3. Vì Chúa thương người cùng đinh, và không chê bỏ kẻ thân tình hằng kêu xin tìm kiếm nhan Ngài. Người hiền hãy mừng vui, hãy hoan hỉ và hồi sinh. Ngợi mừng Chúa cao vời, trời đất bao la biển khơi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 68 (Chúa Nhật 15 Thường Niên C)