Menu


THÁNH VỊNH 70 (CN4TNC) – Thái Nguyên

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. 
Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi xin cứu nguy con xin Ngài thương đoái. 
ĐK: Miệng con sẽ loan truyền việc Chúa công minh, 
suốt ngày kể rao ơn Ngài cứu độ, đã thương cứu thoát cuộc đời. 
2. Lạy Chúa xin hãy trở nên thạch động, để cho đời con nương náu. 
Vì Chúa là Đá Tảng chở che con khỏi hiểm nguy, cứu độ đời con. 
3. Vì Chúa chính là Đấng con chờ mong, hy vọng đời con nơi Chúa. 
Từ thuở trong nôi mẹ, đời con đã thuộc về Ngài, chính Ngài chở che.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và là sự sống; 
Chúa có Lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia, Alleluia.