Latest in Tech

THÁNH VỊNH 120 (Giao Thừa) – Thái Nguyên

ĐK: Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời Đấng rất cao vời, đời tôi ở trong tay Ngài từ nay không còn sợ chi. 
1. Tôi ngước mắt nhìn lên trên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nao? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa Đấng tạo thành đất trời. 
2. Chúa sẽ giữ gìn ngươi trong mọi lúc, không để đời ngươi phải vong thân. Không để chân ngươi phải đi trợt bước giữa đường đời nguy nàn. 
3. Tay Chúa dắt dìu ngươi trên mọi lối. Chúa chẳng ngủ quên, vẫn ngay bên. Sinh mạng của ngươi ở trong tay Chúa bây giờ và muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaHạnh phúc cho người lắng nghe và luôn tuân giữ Lời Chúa phán truyền. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 120 (Lễ Giao Thừa)