Latest in Tech

THÁNH VỊNH 118 (CN17TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con yêu chuộng luật Chúa bao nhiêu, với Lời Ngài con mến yêu nhiều.
1. Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng giúp con giữ trọn lời Ngài đã truyền ban. Luật pháp Chúa ôi thật quý hơn muôn châu báu bạc vàng.
2. Nguyện xót thương con hèn như lời xưa Ngài đã phán hứa. Vì tình thương của Chúa đã cho con được hưởng sự sống Ngài ơi. Luật pháp Chúa là niềm sướng vui cho con những đêm ngày.
3. Con vẫn luôn thiết tha với Lời Chúa còn hơn châu báu. Và đời con đã quyết hết tâm kiếm tìm một mình Chúa mà thôi. Nguyện đời con gian tà tránh xa chỉ yêu lấy Lời Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLời Chúa tồn tại mãi đến muôn đời chẳng phai, đó là lời Tin Mừng đã loan báo cho anh em. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 118 (CN17TNA)