Menu

THÁNH VỊNH 1 (CN6TNC) – Thái Nguyên

1. Phúc thay người chẳng nghe theo bọn gian ác, cũng chẳng bước vào đường lối quân lỗi tội. Không nhập bọn với phường kiêu căng, nhưng luôn vui trong lề luật Chúa, và ngắm suy luật Chúa đêm ngày luôn. 
ĐK: Phúc thay người một lòng cậy tin nơi Chúa. Phúc thay người một niềm vững tin luôn. 
2. Giống như cây trồng vẫn xanh bên dòng suối nước, cứ tới đúng mùa là trái hoa ra đầy. Lá cành nhuộm thắm màu tươi xanh, thân cây không bao giờ tàn úa, người chính ngay cũng sẽ tươi đẹp thay. 
3. Kẻ gian tà sẽ không bao giờ như thế, chúng chẳng khác nào vỏ trấu trong gió lộng. Nẻo đường người gian tà tiêu vong; ai đi trong nẻo đường công chính được Chúa luôn che chở suốt cuộc đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.