Latest in Tech

THÁNH VỊNH 109 (MMTC) – Thái Nguyên

1. Thiên Chúa đã công bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu của Ta cho tới khi Ta đặt quân thù làm bệ dưới chân con". 
ĐK: Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê, theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê. 
2. Thiên Chúa đã phô diễn quyền bính của Ngài: "Trong thánh -điện con đã hạ sinh, con hãy luôn thống trị quân thù từ giờ đến muôn thu". 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Ta là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 109 (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C)