Menu


THÁNH VỊNH 33 (T.Phêrô&Phaolô) – Thái Nguyên

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài.
1. Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Ngài mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Nào bạn nghèo hãy nghe và luôn hãy vui mừng.
2. Ta hãy cùng chung câu ngợi ca chúc tụng Chúa. Hoà vang lời cung chúc ta cảm tạ Chúa Trời. Đây Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện. Và Ngài đã đưa tôi vượt qua nỗi lo sợ.
3. Hãy ngắm nhìn Chúa để đời ta không sợ hãi. Để ta được luôn luôn được vui mừng trong Ngài. Đây Chúa đã đáp lời tôi khẩn cầu. Và Ngài đã cứu thoát đời tôi khỏi tai họa.
4. Hãy ngắm nhìn Chúa luôn đầy dư bao thiện hảo. Hạnh phúc thật cho ai tìm nương tựa nơi Ngài. Tay Chúa cứu ai khổ đau trên đời. Hoà ngàn lời ngợi ca cùng nhau tán dương Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCon là Đá, trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 33 (Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, 29.6)