Latest in Tech

THÁNH VỊNH 33 (T.Phêrô&Phaolô) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Người.
1. Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Người mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Nào bạn nghèo hãy nghe và luôn hãy vui mừng.
2. Ta hãy cùng chung câu ngợi ca chúc tụng Chúa. Hòa vang lời cung chúc ta cảm tạ Chúa Trời. Đây Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện. Và Người đã đưa tôi vượt qua nỗi lo sợ.
3. Hãy ngắm nhìn Chúa để đời ta không sợ hãi. Để ta được luôn luôn được vui mừng trong Người. Đây Chúa đã đáp lời tôi khẩn cầu. Và Người đã cứu thoát đời tôi khỏi tai họa.
4. Hãy ngắm nhìn Chúa luôn đầy dư bao thiện hảo. Hạnh phúc thật cho ai tìm nương tựa nơi Người. Tay Chúa cứu ai khổ đau trên đời. Hòa ngàn lời ngợi ca cùng nhau tán dương Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaCon là Đá, trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 33 (Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 29.6)