Latest in Tech

RƯỚC LÁ 2 (Tv 23) – Thái Nguyên

1. Chúa làm chủ địa cầu và khắp dương gian, tay Ngài đã tác tạo nên sông biển rộng, tay Ngài giữ vững nước trên nơi ngọn nguồn. 
ĐK: Các trẻ Do Thái cầm cành Ô-liu đi đón Chúa, và hân hoan ca tụng rằng: Hoan hô trên các tầng trời. 
2. Các cửa hãy ngẩng đầu và cất cao lên, để Ngài ngự đến làm Vua, Vua muôn loài, oai hùng anh dũng khắp trên các đại dương. 
3. Các cửa hãy ngẩng đầu và cất cao lên, để Ngài ngự đến làm Vua, Vua muôn người, Chúa là Thiên Chúa hiển trị muôn ngàn đời.
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (TVĐC-Alleluia)