Menu


THÁNH TÔNG ĐỒ - Kim Long

ĐK: Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh, đi theo Chúa cứu đời lầm than. Ôi Vị Thánh Tông Đồ là phiến đá nền Hội Thánh, là Thẩm Phán xét xử ngàn dân, chứng nhân Chúa Ki-tô phục sinh.
1. Người hiến trọn cuộc đời xây Giáo Hội rạng ngời từng ra đi gieo giữa lệ sầu Người đã tiến về đầy hân hoan. Lắng nghe lời chúng con lạy Thánh (Phê-rô) Tông Đồ ngày đêm xin nâng đỡ phù trì dù dắt bước đường đoàn con đi.
2. Lời các Ngài dạy truyền như tiếng gọi diệu huyền còn luôn vang xa khắp địa cầu nhuần thấm mãi vào lòng muôn dân. Chúng con rầy hát ca mừng Thánh (.. ..) Tông Đồ thành tâm xin tuân giữ lời Người và dõi lối đường Người đi xưa.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (TTCLĐ)