Menu


THÁNH VỊNH 135 (Trung Thu) – Huy Hoàng

ĐK: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chỉ bàn tay Chúa làm nên bao kỳ công vĩ đại. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Bao tầng trời cao, Người đã dựng tài tình. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trải mặt đất xuống nằm trên bao làn nước lớn rộng. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3. Chính Người làm ra đèn to lớn trên bầu trời. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và vầng dương sáng điều khiển ban ngày soi vũ hoàn. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4. Chúa đặt vầng trăng cùng sao dẫn khi đêm về. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngàn muôn dân hỡi ngợi khen Chúa Trời thương nhân loại. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha. Vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleiluia.