Latest in Tech

TUẦN THÁNH

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Vinam
Kim Long
Phương Anh
Vân Thanh
Nguyễn Văn Hòa
(phần chung)
Thanh Lâm
(Thứ 6 Tuần Thánh) (Lời ca)
Nguyễn Văn Hòa
(Thứ 6 Tuần Thánh) (Lời ca)
Nguyễn Văn Hòa
(Chúa Nhật Lễ Lá năm C)
Nguyễn Văn Hòa
(Chúa Nhật Lễ Lá năm B)
Nguyễn Văn Hòa
(Chúa Nhật Lễ Lá năm A)
Kim Long
Đinh Công Huỳnh
Ân Đức
Ý Vũ
Ngọc Khánh
Chiều tím Can-vê
Phan Hùng
Can-vê chiều tím ngắt, Con Thiên Chúa giang tay
Chiều xưa Thập Giá
Hải Ánh
Chiều xưa Thập Giá dâng lễ hy sinh toàn thiêu
Tri Văn Vinh
Lan Thanh
Cho con đóng đinh
K.Linh
Cho con hiến dâng đời con để như xưa Chúa trên đồi cao
Cho con theo Ngài
T.Linh
Ngài vai mang thánh giá chân lê bước đi lên đồi cao
Thy Yên
Ân Đức
Ngọc Khánh
Cát Minh
Nguyễn Duy
Chuyện một chiều tím
Oanh Sông Lam
Một chiều trời vương sắc tím thập giá Chúa Con cực linh
Ân Đức
Nguyễn Duy
Ngọc Khánh
Sơn Dương
Văn Chi
Con đường Thập Giá
Hiền Hòa
Đường Thánh giá con đường ngàn nỗi thương đau
Văn Chi
Ngọc Linh
Kim Long
Kim Long
Kim Long
Kí âm: Phanxicô
Trầm Hương
Người họ Trần
Hải Nguyễn
Mi Trầm
Đường Thập Giá
Nguyên Lễ
Đường thập giá xưa Chúa đi qua, bao đau thương
Giang Ân
LV: LyCa
Thái Nguyên
Đỗ Vy Hạ
Con đường Cha đi bao nhiêu khó nguy truân chuyên ngập
Đỗ Vy Hạ
Con đường Can-vê ôi bao tái tê xót xa ê chề
Thành Tâm
Hoài Đức
Hoài Đức
Phương Anh
Hãy rửa chân cho nhau
Nguyễn Chánh
Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em
Thành Tâm
Ngọc Khánh
Hôm nay giáo dân
Hôm nay giáo dân hân hoan cất tiếng
Cao Huy Hoàng
Đỗ Vy Hạ
Nguyễn Duy
Kim Long
Giang Ân
Một khi được giương cao
Cao Nguyên
Một khi được giương cao, được giương cao lên khỏi mặt đất
Kim Long
Ngọc Khánh
Này là Mình Thầy
Kim Long
Yêu thương đoàn môn đệ Chúa đã yêu thương đến cùng
Nguyên Lễ
Kim Long
Vũ Mộng Thơ
Hoàng Kim
Văn Chi
Mai Quân
Huy Hoàng
Nhiệm mầu tình Chúa yêu con, trí lòng con
Nhìn cây Thánh Giá
Hải Ánh
Nhìn cây Thánh giá đồi cao in dấu khổ hình
Nhìn lên Thánh Giá
Nguyên Lễ
Nhìn lên Thánh Giá con thầm tạ ơn Thiên Chúa tình yêu
Nguyễn Vân Nam
Anh Linh
Văn Chi
Ngọc Linh
Niềm Vinh Dự
Tê-rê-sa
Niềm vinh dự của tôi là Thánh Giá Đức Ki-tô
Văn Chi
Mi Trầm
Nơi vườn Giết-sê-ma-ni
Lv: Hồ Văn
Đêm hôm ấy sau bữa tiệc ly thảm sầu
Kim Long
Nguyễn Duy
Nguyễn Văn Tuyên
Sao im lặng Chúa ơi
Thanh Thanh
Sao im lặng Chúa ơi, sao Chúa con lặng thinh Chúa ơi
Thái Nguyên
Trinh Nguyên
Ta là ai trong vụ án Giê-su
Phong Trần
Ta là ai trong vụ án Giê-su mới hôm nào
Nguyễn Duy
Kim Long
Thái Nguyên
Hải Triều
Hải Triều
Linh Trần Thy
Thánh Giá là gì Thánh giá là gì biết không?
Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Văn Tuyên
Kim Ân
Thánh Giá suối nguồn
Thiên Uyên-Nguyên Hồ
Gió núi thét gào, chiều hoang tím đồi cao
Thu Hương
Thái nguyên
Thành Tâm
Từ Duyên
Ngọc Linh
Hoàng Kim
Thái Nguyên
Phanxicô
Đinh Công Huỳnh
Thiên Ân
Ngọc Linh
Nguyễn Hùng Lân
Viễn Xứ
C.G.Liander
Đỗ Thi Thức
Trinh Nguyên
Nguyễn Duy
Thiên Thu
Từ Duyên
Tình yêu luôn cúi xuống
Nhạc: Mi Trầm
Tình yêu luôn cúi xuống, sưởi ấm cho bao tâm hồn
La Thập Tự
Tình yêu nhiệm mầu
Vĩnh Ân
Tình yêu nhiệm mầu ôi tình yêu cao quý
Nguyễn Duy
Thiên Như
Hồng Trần – PĐĐ
Nguyễn Duy
Đặng Chí Hưng – ĐCH
Hoàng Kim
Hoàng Kim
Nguyên Hòa
Đỗ Vy Hạ
Thành Tâm
Xướng đáp
[Suy tôn Thánh Giá + Ánh sáng Chúa Ki-tô + Alleluia]
Nguyễn Duy
THÁNH VỊNH TUẦN THÁNH
Huy Hoàng
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ sao Ngài nỡ lòng
Thánh Vịnh 21
Minh Hân
Ôi Thiên Chúa ôi Thiên Chúa sao Chúa đã bỏ tôi
Cao Huy Hoàng
Kim Long
Chúa hỡi Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con
Thánh vịnh 88
Minh Hân
Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời
Martino
Thánh Vịnh 115
Minh Hân
Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô
Chén chúc tụng (tv.115)
Chén chúc tụng là sự thông hiệp, chén chúc tụng là sự
Tường Ân
Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô
Cát Minh
Thánh Vịnh 30
Minh Hân
Lạy Cha Con phó linh hồn con trong tay Cha
Huy Hoàng
Lạy Cha con phó thác linh hồn con trong tay Cha
Ngọc Khánh
Thái Nguyên
Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha
Thành Tâm
Tường Ân
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha
Cao Huy Hoàng
Thánh Vịnh 32
Minh Hân
Địa cầu đầy ân sủng Chúa
Hoàng Kim
Thánh Vịnh 15
Minh Hân
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa
Thái Nguyên
Chúa ơi xin giữ gìn con vì con tìm nương tựa Ngài
Mi Trầm
Thành Tâm
Tín Vy
Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Người uy linh cao cả
Thái Nguyên
Nguyễn Bách
Nguyễn Bách
Hoàng Kim
Xuất hành (v.2)
Hoàng Kim
Vang lên muôn lời ca ta ca ngợi Chúa
Thánh Vịnh 29
Minh Hân
Lạy Chúa tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát
Thái Nguyên
Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con Chúa đã
Martino
Thánh Ca Isaia
Minh Hân
Các ngươi hãy hân hoan múc nước nơi 
Thánh Vịnh 50
Minh Hân
Ôi lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch
Tường Ân
Lạy Chúa ôi lạy Chúa xin tạo cho con
Mi Trầm
Thái Nguyên
Alleluia..
Thánh Vịnh 117
Alleluia Alleluia Alleluia