Latest in Tech

CẢM TẠ CHÚA - Đàm Ninh Hoa

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). 
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. 
Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người hạnh phúc nào hơn.
2. Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù. Và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ. Người giữ con yên hàn vui sống trên thế trần. Nguyện mến yêu thành tâm mong ngày hưởng thiên đàng vinh quang.
3. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. 
Đôi mắt lệ yêu thương con tiến dâng Người êm ái nào hơn.
4. Vì muôn tháng năm trôi con tàn héo cả cuộc đời. Và lạy Chúa nhân từ xin thương con trong nguy khó. 
Phù giúp con trên đời bao tháng năm u hoài. Con thiết tha nài van mong lìa chốn lưu đày dương gian.
5. Dù đời con thương đau sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi danh Chúa. 
Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn.
*****  Cảm tạ Chúa