Latest in Tech

CHÚA VẪN BÊN CON - Lm. Nguyên Lễ

1. Chúa vẫn bên con khi con tưởng mình đang đơn côi. Chúa vẫn bên con khi gian trần hiểm nguy giăng lối. Ngài luôn bên con ban hồng ân chứa chan tuyệt vời bao ngày qua đỡ nâng không rời để con vững bước đi trong đời.
ĐK. Vì Chúa là Đấng từ nhân, vì Chúa là Đấng cứu độ là nguồn hạnh phúc là nguồn cậy trông cho con đêm ngày vui sống. Vì Chúa là Chúa tình yêu tình Chúa hằng luôn vững bền được Ngài trìu mến cuộc đời bình yên, ngàn năm con nào dám quên.
2. Chúa vẫn tin con tuy bao người nhìn con nghi nan. Chúa vẫn tin con tuy con là người con phóng đãng. Ngài luôn tin con tin rằng con sẽ quay trở về, tin rằng con sẽ luôn trung thành nhờ ơn Chúa tháng năm dư tràn.
3. Chúa vẫn nghe con khi con gặp buồn đau khôn nguôi. Chúa vẫn nghe con khi bao người nhìn con chống đối. Ngài luôn nghe con trong tình thương chứa chan tuyệt vời ban lời thiêng đỡ nâng cuộc đời để con mãi sống vui phận người.
4. Chúa vẫn thương con tuy bao lần đời con vong ân. Chúa vẫn thương con tuy gian trần lòng con vương vấn. Ngài luôn thương con ôi tình thương xiết bao diệu kỳ, con là chi có công lao gì mà Thiên Chúa đoái thương yêu vì.