Latest in Tech

CHÚA SỐNG TRONG TÔI - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi. Tôi không còn tìm sống cho chính mình. 
Nhưng chính là để Chúa sống trong tôi. Nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.
1. Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mỏng manh của con người. 
Nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Ngài là Con Một Thiên Chúa.
2. Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành. 
Vì chính Ngài  đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.
3. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người. 
Vì chính Người đã đến trong trần gian, để đem lại tình thương và hạnh phúc.
4. Mỗi tiếng ca tôi hát cho con người, luôn chan chứa yêu thương Lời Tin Mừng. 
Như chính Ngài đã đến trong trần gian, đem an bình và gieo nguồn chân lý.
5. Những ước mong tôi sống cho mọi người, khi tôi biết chung tay dựng xây đời. 
Luôn sẵn sàng đem Chúa đến mọi nơi, để Danh Ngài được muôn người tin mến.