Latest in Tech

TÂM TÌNH SÁM HỐI - Lm. Nguyễn Duy

1. Trong tâm tình sám hối con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi con đã biết tội mình Chúa ơi con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa Nhan Chúa tội làm con xa lìa tình thương.
ĐK. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm. Làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em. Để lại được sống trong ân tình của những người con.
2. Mang thân phận yếu đuối con bước đi nhờ Ngài dắt dìu. Nhưng bao lần vô tâm con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi nay con cách xa Ngài vì như chiên con sống lạc bầy. Mà tình Cha không bờ không bến Ngài tìm con đưa về nguồn vui.
3. Xin ơn trời thắp sáng lòng trí con bằng ngọn lửa hồng. Vui trên đường hy sinh theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi con xin sống cho Ngài Chúa ơi con xin sống cho người. Trọn đời con vang bài ca mới để ngợi khen ân tình biển khơi.