Latest in Tech

TỔ PHỤ ABRAHAM - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Ab-ra-ham cất bước đi đem người con tế lễ toàn thiêu. Lòng yêu mến tiến dâng lên như làn hương ngát tỏa ban chiều.
1. Trong tâm can sầu vương buồn lắng đêm chưa tan đường đi còn vắng. Thấp thoáng đoàn người tiến bước đều đều hướng theo con đường về núi. Khi đêm tan bình minh vừa tới Ab-ra-ham làm theo lệnh mới: Với tấm lòng thành mến Chúa nồng nàn hiến dâng con yêu nhất đời.
2. Ab-ra-ham ngày xưa vì Chúa dâng con yêu người con độc nhất. Chính Đấng Tổ Phụ đã dám liều mình để tin yêu một mình Chúa. Hôm nay con nguyện dâng về Chúa đây tâm tư và cả hồn xác. Quyết chí một lòng dấn bước vì Ngài dẫu cho hy sinh suốt đời.
3. Như dân xưa cùng lên Đền Thánh dâng hương kinh thành tâm thờ kính. Đó những đoàn người tiếp nối đường dài bước chân vui về Nhà Chúa. Hôm nay đây đoàn con cùng đến trên đôi môi lời ca trìu mến. Tiếng hát diệu huyền đến khắp mọi miền Đức Tin trung kiên vững bền.