Latest in Tech

GIAI KHÚC TÌNH YÊU - Kim Đường

1. Lạy Chúa! Dù thân con chỉ là cát bụi. Tự sức riêng, sức riêng con chẳng làm được chi. Chỉ dám trông ơn Chúa phù trì, Ngài dẫn con trên nẻo diệu kỳ. Gọi con sống đời dâng hiến sống cho riêng Ngài. Đời con thầm mong như hoa mầu đất trời. Từ ruộng nương qua gian lao dãi dầu vun xới. Được kết liên cùng Giê-su tuyệt vời, là Bánh Thiêng, Thần Lương nuôi ngàn đời. Đời con tan hòa trong Chúa nên của lễ.
ĐK: Nguyện dâng Chúa tình yêu sắt son, là tình con hiến dâng vẹn tròn. Tất cả cho vinh quang Chúa trong Thánh Thể cùng đích đời con. Từ nay sống không là con sống mà Chúa sống trong con từng ngày. Xin Ngài dẫn đường soi lối cho tình này vẹn bề sắt son.
2. Lạy Chúa! Dù con đây bao là bất toàn. Nguyện trao dâng, ước mong sao thuộc trọn về Chúa. Tình Chúa yêu con quá diệu vời, Ngài khắc tên con thuở đời đời. Tình yêu cao vời khôn ví nói sao nên lời. Tình yêu nhịp du dương khiến con đáp lời. Vì tình yêu thúc bách con dặm trường đi tới. Để trái tim này xin dâng về Ngài, cùng sẻ chia buồn vui trên đường dài. Đời con chung nhịp trong Chúa không nhạt phai.
3. Điều chi đẹp ý Chúa xin Ngài hãy dạy. Dạy con luôn sống vui trong lặng thầm nguyện kinh. Dạy bảo con tự hủy ngàn lần, dạy bảo con thanh thoát tình trần. Để yêu thương còn lai láng khắp nơi xa gần. Lạy Chúa! Này thân con nữ tỳ thấp hèn. Mà hoài mong nên lung linh nhà tạm của Chúa. Cùng Chúa con về khắp nơi mọi miền, cuộc sống kia được vơi đi muộn phiền. Để Tình Yêu được mang tới khắp ngoại biên.