Latest in Tech

THÁNH VỊNH 137 (Tạ ơn 1) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng uy danh Chúa vì lòng nhân hậu và trung tín của Ngài.
1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ.
2. Lạy Chúa, con ca tụng Danh Ngài vì lòng Chúa trung thành và yêu thương. Chúa thương và đáp lời trong ngày con kêu cứu. Tăng nghị lực sống cho tâm hồn vững vàng.
3. Lạy Chúa, bao vương quyền thế trần cảm tạ Chúa khi được lời Chúa ban. Cất cao lời ca ngợi chính họ vang câu hát: Vinh hiển của Chúa ôi vĩ đại xiết bao.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.  Alleiluia.