Menu

THÁNH VỊNH 84 (CN2MVB) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. 
1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán truyền, vì lời Chúa truyền là lời chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Chúa hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta. 
2. Chân lý với lòng từ bi tao ngộ, hoà bình sẽ cùng (là) công lý đẹp duyên. Tín nghĩa mọc lên nơi đất này, công lý nhìn xuống từ trời cao. Nguyện thương con lạy Chúa, xin cứu độ và tha thứ lỗi xưa. 
3. Vì Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và ruộng đất đầy tràn hoa trái ngọt thơm. Công lý (là) đi trước mặt Người, mở lối đường cho Người đặt chân. Tội con dân Người tha thứ mọi lỗi lầm Người cũng xoá lấp đi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Và sửa lối cho ngay để Ngài đi. Rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleiluia.