Menu

LÊN ĐƯỜNG – Nguyễn Duy

1. Xin sai chúng con lên đường loan truyền bình an của Chúa. Xin cho chúng con trở thành con cái của Tình Mến Thương. Xin sai chúng con lên đường. Xin sai chúng con lên đường ra đi sống cho Tin Mừng hân hoan chứng nhân Tin Mừng. 
2. Ra đi hiến trao cho đời những gì đoàn con nhận lãnh. Bao nhiêu phúc ân của Trời gửi đến cho người khắp nơi. Xuân tươi thắm trên môi cười, tin vui ngát xanh đất trời yêu thương chứa chan tim người vinh quang Nước Cha rạng ngời.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)