Latest in Tech

THẮP NÉN HƯƠNG XUÂN – Nguyễn Duy

ĐK: Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi. Làn gió cuốn hương gieo cõi đời trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình hồn con dâng lên Chúa niềm tin. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình cho xuân về thắm xinh. 
1. Con khấn nguyện một mùa xuân vinh phúc thắm tươi hồng ân Chúa mọi nơi. Xin Chúa thương ban mùa xuân an vui khắp nơi rạng Danh Chúa muôn đời. 
2. Xin thứ tha lỗi lầm một năm qua trót mang lòng bao nỗi buồn vương. Xuân mới về tâm hồn tràn nguồn vui ước mong đẹp như nắng xuân hồng. 
3. Con khấn nguyện muôn người mùa xuân mới thánh ân và hạnh phúc nhiều hơn. Xin khứng ban an bình tràn quê hương bốn phương đẹp như giấc mơ hồng..
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)