Latest in Tech

CON NAY TRỞ VỀ - Hùng Lân

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Con nay trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót đôi phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bến yêu thương tình đáp tình.
ĐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. (Con đã trở về Chúa Ngài ơi!)
2. Con nay trở về, trở về vùng đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa có lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.
3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành đây trái tim con tận hiến Ngài.