Latest in Tech

CON HÂN HOAN ĐI TÌM - Lm. Mi Trầm

ĐK. Con hân hoan đi tìm, tìm nhan Thánh Chúa. Xin đừng ẩn xa con ôi lạy Chúa là Vua. Thánh nhan Ngài con hân hoan tìm kiếm trong đời. Xin cho con được gặp niềm vui dâng cao tuyệt vời.
1. Xin dạy con đường lối của Ngài. Xin dẫn con qua nẻo chính đường ngay. Ngài bênh vực con khỏi muôn đời sợ hãi. Ngài giữ gìn con khỏi biết bao nguy hại.
2. Hãy nhìn xem lòng Chúa nhân hậu. Ơn Chúa thương luôn sáng mãi về sau. Nào tin tưởng Chúa sống can trường người hỡi. Nào hãy cậy trông hãy vững tâm trong đời.