Latest in Tech

GIỌT LỆ ĂN NĂN - Giang Ân

1. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ, những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa, mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha.
ĐK. Tình Chúa cho mầu nắng lên cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương cho cuộc đời vơi gánh phong sương cho lòng người có Chúa tựa nương.
2. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức, mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng.
3. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới, biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền. Tìm về tin yêu nơi Chúa tình không héo úa, Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm ủi an.
4. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi. Và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thánh giá, nói lời "khát khao" cho tình vút cao trên Thập Giá kia.