Latest in Tech

HÃY TRỞ VỀ - Ngọc Kôn

1. Bao năm trôi qua hồn con lạc bước đi xa. Quên bao ơn Cha trầm kha bể đắng bao la. Nay con ăn năn hồi tâm thống hối bao lỗi lầm đền bù bất xứng bao năm quyết tâm trở về Cha lành.
ĐK. Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, trở về sống trong an bình. Trở về, trở về để mãi sống trong ân tình.
2. Xin Cha tha cho hồn con lỡ bước hoen nhơ. Tin Cha bao dung hồn tội lụy chẳng bơ vơ. Tin ơn dung tha lòng con quên hết bao lo sợ tìm về nương bóng bên Cha trái tim nhân hậu vô bờ.