Menu


THÁNH VỊNH 26 (CN2MCC) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ gì ai.
1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. 
Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai?
2. Khi con cầu khấn Chúa nguyện Ngài thương đáp lại lời con, xin Ngài dủ thương. 
Con lòng tự nhủ hãy tìm nhan thánh khi lòng nghĩ về Chúa.
3. Con đi tìm kiếm Chúa Ngài đừng nỡ tránh mặt đi, xin đừng ruồng rẫy con. 
Chính Ngài là Đấng phù trợ đời con, xin đừng chấp tội con.
4. Tôi tin rằng sẽ thấy ngàn lộc ân Chúa Trời thương ban trong miền của nhân sinh. 
Luôn cậy trông Chúa can đảm kiên gan trông cậy nơi tình Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta dấu yêu, các ngươi hãy nghe lời Người".