Latest in Tech

THÁNH VỊNH 147 (MMTCA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa Trời.
1. Cùng tôn vinh Chúa, nào hỡi Giê-ru-sa-lem. Ca ngợi Thiên Chúa của ngươi nào Si-on hỡi. Then cửa nhà ngươi Chúa củng cố vững bền. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
2. Lệnh truyền Ngài ban, lệnh đã xuống trên địa cầu. Lời Ngài truyền ra hỏa tốc chạy đi khắp chốn. Tuyết tựa lông chiên Chúa trải khắp mọi miền. Ngài gieo sương lạnh tựa tro trắng bay bay.
3. Nhà Gia-cóp nay được Chúa trao ban Lời Ngài. Chiếu chỉ luật Chúa Ngài ban tặng Is-ra-el. Chúa chẳng xử với dân tộc khác như vậy. Ngài không cho họ được biết những luật Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời." Alleiluia.