Latest in Tech

THÁNH VỊNH 26 (CH3) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Tôi tin tưởng vững vàng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi tôi còn khiếp gì ai. 
2. Tôi kêu cầu khấn vái trọn đời tôi mãi được ẩn thân trong đền của Chúa tôi. Mong được chiêm ngắm Chúa Trời cao sang ngắm nhìn thánh điện vinh quang. 
3. Khi con cầu khấn Chúa, nguyện Ngài thương đáp lại lời con, xin Ngài dủ thương. Con tìm nhan thánh xin Ngài đừng nỡ ẩn mặt xa lìa con. 
4. Tôi tin rằng sẽ thấy ngàn lộc ân Chúa Trời thương ban trong miền của nhân sinh. Luôn cậy trông Chúa can đảm kiên gan trông cậy nơi tình Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ người ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai. Nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Alleiluia.