Menu


THÁNH VỊNH 24 (CH2) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 
1. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn đời vạn thuở. Tuổi xuân bao lần trót dại, xin Ngài đừng nhớ, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. 
2. Lòng đau như thắt lại, xin Ngài ủi an con, giải thoát khỏi bước đường đầy oan nghiệt sợ hãi. Lầm than với bao khốn cực, xin Ngài nhìn đến, tha cho hết tội xưa, lạy Chúa, Đấng con thờ. 
3. Lạy Chúa, xin bảo toàn sinh mạng của con luôn, đừng để con bẽ bàng, vì con tìm tựa nương. Lòng ngay với hồn thanh sạch, xin Ngài chở che khi con đến tìm nương ẩn nơi cánh tay Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, thì chúng ta sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng thì ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleiluia.