Latest in Tech

ƠN PHÙ TRỢ (Tv 120) – Nguyễn Duy

1. Tôi ngước mắt nhìn, nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? Ơn phù trợ tôi do bởi Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời. 
ĐK: Ơn phù trợ tôi do bởi Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời. 
2. Trong suốt cuộc đời bạn luôn nhịp bước, không hề trượt chân vì Chúa canh chừng. Chúa chẳng ngủ quên cũng chẳng chợp mắt luôn mãi ngày đêm gìn giữ bạn. 
3. Bao tháng bao ngày tình yêu của Chúa che phủ bạn luôn bình yên một đời. Ngươi chẳng hề chi giữa trời nắng gắt, đâu tác hại ngươi vầng trăng đêm dài. 
4. Chúa chở che bạn dù trong gian khó bất hạnh dọc ngang bạn sẽ vẹn toàn. Nẻo đường trần gian đi về muôn lối, có Chúa nhìn coi mãi đến ngàn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc cho người lắng nghe, phúc cho người lắng nghe lời Chúa, và tuân giữ lời Ngài, tuân giữ lời Ngài. Alleluia, Alleluia.
***** Ơn Phù Trợ (Tv 120) - Nguyễn Duy (Lễ Giao Thừa)
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn