Latest in Tech

KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI (Tv 36) – Nguyễn Duy

Điệp ca: Bạn hãy ký thác trọn đường đời cho Chúa. Chính Ngài sẽ đưa tay dẫn bạn bước đêm ngày. 
1. Hãy cậy trông nơi Chúa, hãy làm muôn việc lành và sống luôn trung thành. Hãy tìm niềm hân hoan, niềm hân hoan nơi Chúa bạn sẽ luôn dư tràn. 
2. Hãy tựa nương nơi Chúa, hãy gửi trao mỗi ngày cuộc sống trong tay Ngài. Chính Ngài làm rạng rỡ điều công minh chính nghĩa như thái dương huy hoàng. 
3. Chúa dìu đưa chân bước nên bạn đi vững vàng Ngài mến yêu đường bạn. Dẫu bạn bị va vấp, bạn chẳng phải gục ngã, tay Chúa luôn đỡ nâng. 
4. Suốt đời tôi chưa thấy Chúa bỏ rơi người hiền dòng dõi phải luỵ phiền. Trông nhìn đàn con cháu đầy dư muôn ân phúc vì Chúa thương yêu họ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng danh Ngài. Alleluia, Alleluia.
***** Ký Thác Đường Đời (Tv 36) - Nguyễn Duy (Lễ Minh Niên)
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn