Latest in Tech

HẠNH PHÚC THAY (Tv 127) – Nguyễn Duy

Đáp: Hạnh phúc thay, Hạnh phúc thay bạn nào tôn sợ Chúa luôn sống theo đường lối của Người. 
1. Phúc thay bạn nào luôn kính sợ Chúa Ăn ở theo đường lối của Người Bạn vui hưởng công khó tay bạn làm ra Này bạn yêu đời bạn lắm phúc nhiều may. 
2. Khác nào một ngành nho trĩu nặng trái Hiền thê bạn trong cửa trong nhà Và bầy con đông đúc nơi bàn ăn Tựa ô-liu đơm hoa kết trái ngọt ngào. 
3. Phước lộc dành để ai kính sợ Chúa Xin Chúa ban hạnh phúc cho bạn Để từ nay và đến muôn đời sau Cùng con cháu hưởng trọn kiếp sống dài lâu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHạnh phúc thay, hạnh phúc thay bạn nào tôn sợ Chúa, cùng ưa thích luật Chúa ban truyền. Con cháu họ hùng cường trong xứ sở vì phúc ân đổ xuống dòng dõi chính nhân. Alleluia, Alleluia.
***** Hạnh Phúc Thay (Tv 127) - Nguyễn Duy (Mùng 2 Tết)
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn