Latest in Tech

THÁNH VỊNH 103 (M3T) – Nguyễn Duy

Đáp: Lạy Thượng Đế con tôn thờ, lạy Thượng Đế con tôn thờ, Chúa muôn trùng cao cả thật Chúa muôn trùng cao cả. 
1.a Chúa khiến cỏ xanh rì để nuôi sống đàn gia súc, Làm tốt tươi cây trồng cho thế nhân hưởng dùng. 
1.b Bánh với rượu no lòng Ngài cho thế trần vui sống Rạng rỡ trên gương mặt, chan chứa dầu thơm lừng. 
2.a Giữa bóng đêm chập chùng Kìa muôn thú rừng gầm thét Từng bước chân tung hoành Đi khắp nơi tìm kiếm mồi. 
2.b Ánh thái dương lên rồi Kìa muông thú tìm nơi chốn Để đến lượt con người Mê mải lao động sớm chiều. 
3.a Hãy ngắm xem muôn loài. Bàn tay Chúa đã dựng nên Và biết bao công trình lên tiếng ca ngợi danh Ngài. 
3.b Chúa vĩ đại khôn vời. Kỳ công Chúa đầy mặt đất Ôi Đức khôn ngoan Ngài Bao phủ cả đất trời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 103 (Mùng 3 Tết) - Nguyễn Duy
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn