Latest in Tech

DÂNG CHÚA NGÀY XUÂN – Lan Thanh

1. Con dâng Chúa trọn ngày Xuân, ngày Xuân riêng con, ngày Xuân mọi người dân Chúa trong hiệp nhất. Xin Chúa biến đổi đời con và đời sống mọi con dân Ngài trở nên của lễ tiến Ba Ngôi. 
ĐK: Con dâng Chúa trọn tâm hồn, mọi vui buồn hoà trong năm tháng. Con xin dâng trọn một đời phụng sự Chúa nơi người anh em. Con dâng Chúa trọn tâm tình, mọi do dự và mọi ước muốn. Con dâng Chúa trọn trái tim để minh chứng con hằng tin yêu. 
2. Bao mơ ước ngày đầu năm đoàn con dâng lên nguyện mong hoà bình thế giới xây đời mới. Xin Chúa xót cảnh Việt Nam, nhìn từng xóm làng quê điêu tàn với những người dân sống lang thang.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)