Latest in Tech

LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN – Oanh Sông Lam

ĐK: Ánh Xuân hồng trên khóm cây xinh tươi, Tiếng chim hoà muôn khúc ca tuyệt vời. Mừng đón một mùa Xuân mới sang, Nguyện Chúa cho chúng con một năm thái hoà. 
1. Xuân về trong tiếng ca êm đềm, Người vui vì hồng ân mới thêm. Nguyện Chúa ban nhiều ơn chứa chan, Cho đoàn con suốt năm bình an. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, Tình thương đời tha thiết mãi lâu. Nguyện Chúa cho đời thương mến nhau, Thắm hồng bao trái tim u sầu. 
2. Bao người lê tấm thân ươn hèn, Tìm mãi một niềm vui ấm êm. Từ lâu đau buồn đưa mắt xem, Ánh đèn thôi hắt hiu màn đêm. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, Nguyện Chúa ủi an kẻ khổ đau. Được thấy ánh đèn trong bóng đêm, Khi đời sa sút trong u sầu. 
3. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, Vì bao niềm cay đắng lũng sâu. Nguyện Chúa thương Việt Nam đớn đau, Cha mẹ con cái chia lìa nhau. Xuân này con thiết tha nguyện cầu, Nguyện Chúa dủ tình thương nước Nam. Từ lâu đau buồn ôi chiến tranh, Xin Người thương xuống ơn thanh bình.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)