Latest in Tech

TRỜI XUÂN TƯƠI SÁNG – Đạo Minh

1. Trời xuân tươi sáng dịu dàng, người vật cỏ cây đón chào ánh xuân. Lòng tôi phơi phới vui mừng, mừng được Chúa ban an lành xác hồn. Kìa muôn hoa phơi mầu vui tươi trên ngành cây, và muôn chim đua mừng xuân, ca giọng thanh bai. Nhắc tôi phải ghi lòng muôn ơn lành Chúa ban. 
ĐK: Cùng ánh Xuân sang, đượm hương thơm ngát chúng con cám ơn Chúa ban ngày Xuân. Cùng tiếng muôn chim, cùng hoa muôn sắc, chúng con ngợi mừng Thiên Chúa chí nhân. 
2. Thầm suy quá khứ cuộc đời, lòng vị thánh nhân an bình sướng vui. Vì bao giây phút qua rồi, là những phút giây sống thờ Chúa Trời. Đời ta bao năm đã trôi qua như giòng sông, và mang theo bao điều đen nhơ và đau thương. Dám xin Chúa nhân từ thương tha giờ phút hư. 
3. Nguyền cho danh Chúa rạng ngời, nguyền cho Nước Cha lan tràn khắp nơi. Nguyền cho danh thánh Mẹ lành hằng được các con kính yêu hết tình. Nguyền cho bao linh hồn nay đang phải lầm than, được ơn ăn năn và nghe theo lời E-van. Chúc danh Cha Thiên đình luôn luôn được hiển vinh. 
4. Rày con xin Chúa thiên đàng gìn giữ ủi an các người nghĩa thân nguyền thương tất cả gia đình, phù hộ chở che, xuống muôn phúc lành. Nguyền xin ban cho những ân nhân cho bà con, đời nay siêng năng làm tôi Cha lành tận trung, đến khi bỏ gian trần, mau lên trời nghỉ an. 
5. Đời ta như cánh hoa tàn, tiền bạc sướng vui như làn khói tan. Đừng ham chức tước, oai quyền, đừng chọn quý sang sướng vui xác hèn. Rày ta chăm lo dùng cho nên khoảng thời gian, hầu khi lâm chung hồn ta ly trần hỉ hoan, lướt mây thẳng lên trời, muôn muôn đời thảnh thơi.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)