Latest in Tech

NGUYỆN CHÚA XUÂN – Tấn Anh

ĐK: Nắng bừng lên tô hồng trời Xuân. Mây đem yêu thương về ươm nồng ngàn hương hoa. Lạy Chúa, Chúa mùa Xuân, ban xuống muôn hồng ân, hong khô đi giá buốt trần gian. 
1. Hoa Xuân ngân vang khúc thiên đàng, gió Xuân êm êm uốn cung đàn. Tấm linh hồn trào dâng muôn ý thơ. Hân hoan đón chờ một mùa Xuân cứu rỗi. 
2. Hương Xuân tung bay khắp gian trần, tiếng Xuân ru êm giấc mộng lành. Chắp tay quỳ nguyện xin cho nước Nam. Quê hương ươm nồng một mùa Xuân như ý.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)