Menu


[TCPV] Chúa Nhật 4 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật IV Thường Niên B

   Nhập lễ
Tv 105,47

 
Kim Long
 
Thanh Loan
 
Huy Hoàng
 
Nguyễn Văn Hoà
   Đáp Ca
Năm B: Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b và 8a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Martino
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Ca Tiến lễ
Tv 91,2 (Graduale Romanum, p. 270)

   
Kim Long
   
Têrêsa
   
Mi Trầm
   
Phanxicô
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 30,17-18 hoặc Mt 5,3-4

 
Kim Long
 
Kim Long
   
Nguyễn Duy
   
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
   
Trần Hoà Yên
   
Vũ Kim
   
Mi Trầm
   
Nguyễn Duy
   
Hạt Sương Nguyên
   Tạ lễ
Anh Tuấn

Hoài Chiên

Kim Long

Ca nhập lễ
x. Tv 105,47
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin Ngài thương cứu độ,
quy tụ chúng con về, từ giữa muôn dân nước,
để chúng con xưng tụng Thánh Danh
và được hiên ngang tán dương Ngài.

Ca hiệp lễ
1. x. Tv 30,17-18
Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây,
và lấy tình thương mà cứu độ,
xin đừng để con phải nhục nhã,
vì đã kêu cầu Ngài.
2. Mt 5,3-4
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền hoà,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)