Latest in Tech

CHÚA TRONG ĐỜI CON - Sr. Nắng Hồng & Sr. Vi Vân, OP

1. Lời nguyện cầu thầm buông hồn con đang trông mong luôn ở bên Chúa hồn con đang miên man xin Ngài nhìn đến thiết tha con cầu. Từng lời nguyện cầu chiều hôm con say sưa với cung đàn Ngài ơi con hát dâng Ngài, ngọn lửa mến sẽ mãi thắp sáng tan dần u tối trong niềm tin mới Chúa thương dắt dìu trọn cuộc đời con.
ĐK. Chúa Chúa hỡi Chúa ơi con đang mong chờ con đang mong chờ Ngài ơi hãy phán. 
       Chúa Chúa hãy nói đi tim con sẵn sàng Chúa hãy nói đi Chúa ơi.
2. Dù cuộc đời con chìm sâu trong gian truân tâm thần yếu đuối chỉ mong nơi Cha thương dắt dìu chỉ lối giữa cơn hiểm nghèo. Vì một niềm cậy tin ơn Cha ban sẽ tuôn tràn Ngài ơi con vẫn yêu Ngài ngọn lửa mến mãi mãi thắp sáng tan dần u tối trong niềm tin mới Chúa thương dắt dìu trọn cuộc đời con.
3. Ngày từng ngày dần qua nguyện tim không phôi pha một niềm dâng hiến. Hồn con luôn vui say trong nguồn ơn phúc Chúa cho dư đầy. Ngày lại ngày nhẹ trôi con hân hoan bước chân trần, Ngài ơi con sẽ ra đi làm chứng tá đến khắp thế giới cho người đói khát Tin mừng cứu rỗi nước Chúa sáng ngời giữa nơi trần gian.