Latest in Tech

XIN LÀ TÌNH YÊU - Nguyễn Viết Sơn

1. Con xin là tình yêu trong lòng Giáo Hội tình yêu. Con xin là bông hoa bông hoa hồng vườn Chúa vun trồng. Con xin là bài ca ngợi khen Cha chính nguồn hoan ca. Con xin là cơn mưa mưa hoa hồng xuống trên gian trần.
ĐK. Kìa bên muôn sao trên trời cao Chúa đưa con vào. Phận con thơ bé trong nôi mẹ Chúa ẵm con về. Đường lên Núi Thánh này đường tận hiến. Mãi xin chỉ mến yêu Giê-su trọn niềm.
2. Con xin là em thơ trên đường bé nhỏ đơn sơ. Ơn Cha thật vô biên con thấp hèn được Chúa nâng lên. Xin dâng đời con đây làm hương say ngát lừng tin vui. Con xin là men yêu ướp cho đời ngất ngây hương yêu.
3. Con bên một người Cha trên trời Cha hằng thương yêu. Con đâu còn lo chi trên đường về cùng Chúa con đi. Xin dâng đời hy sinh làm hy tế bước đường Can-vê. Yêu đáp trả tình yêu bao tháng ngày Chúa yêu con nhiều.