Latest in Tech

TÌNH CHÚA THƯƠNG TÔI - Thế Thông

1. Tình Chúa thương tôi khi chưa có đất trời. Từ lúc thế gian đắm chìm trong tăm tối. Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù tháng năm Ngài. Ngài hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lái. Tình Chúa cho tôi rất nhiều, ủi an tôi bao điều, mãi dấu yêu quan phòng đỡ nâng sớm chiều.
ĐK. Tình của Chúa lớn hơn đại dương. Tình của Chúa núi cao nào hơn. Tình của Chúa chiếu soi cõi đời u tối. Ngài đã chết để cứu chuộc tôi. Lòng thề quyết bước theo Ngài thôi. Ngài mở lối tiến lên Quê Trời đẹp tươi.
2. Ngày tháng cuốn xoay luôn làm tôi mệt nhoài. Lạc thú hư danh đã làm tôi mê mãi. Cuộc sống đua chen miệt mài đã bao phen thất bại, đắng cay thêm nối dài cho kiếp trần ai. Tình Chúa bao la như lòng Cha hiền hòa. Ngài sẽ thứ tha tuy dù tôi sa ngã. Ngài vẫn đứng đây trông chờ với trái tim nhân từ, mở đôi tay ôm chặt đứa con tội đồ.