Latest in Tech

GIÊSU LÂN TUẤT - Hùng Lân

1. Lạy Chúa Giê-su vô cùng lân tuất, vì công Chúa xưa đã lập trên đất. Xin rủ thương đưa về nơi nghỉ ngơi ngàn thu những ai còn giam cầm trong ngục tối sầu u. Ngày đêm than khóc mong về quê hạnh phúc hiển vinh. Ăn năn hối hận xin Chúa dập ngọn lửa công bằng. Dù không xứng đáng nhưng vì danh Đức Nữ Đồng Trinh. Chúng tôi dám xin cho các hồn lên chốn vinh quang.
2. Giòng máu Giê-su trong sạch tinh khiết, đổ mưa xuống cho những hồn rên xiết. Trong phút giây rửa sạch hết vết nhơ tội khiên phá tan mọi xích xiềng cho hồn lãnh triều thiên. Nguồn thiêng sự rỗi xin dẹp xa những nỗi khổ đau. Gây vui cõi lòng giải phóng và cứu vớt dân Người. Kìa dân gian ác đang rằng: “Này Chúa nó ở đâu?” Xin vì danh Người tha thứ và cứu chữa chúng tôi.