Latest in Tech

NGUYỆN MÙA VỌNG - Hoàng Vũ

ĐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! Nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ.
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi đời.
2. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian Nước Trời.
3. Bơ vơ cõi trần giông tố hiểm nguy. Giữ gìn đoàn con những khi chiều tối. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Dẫn đoàn con thơ tới quê thiên đình.