Latest in Tech

LỄ DÂNG MÙA XUÂN - Nguyễn Duy

1. Xin dâng lên Ngài mùa xuân, mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thánh khiết kính tiến cùng mơ ước mến yêu cậy tin. Nguyện xin Chúa ghé mắt chúc phúc và nhận lấy tâm tư con dâng từ cuộc sống chan hoà hương xuân. 
ĐK. Xin dâng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày. Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mãi ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành. Ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời kinh.
2. Xin dâng lên Ngài mùa xuân, mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi mùa xuân đến chiếu sáng thế giới mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để trần gian thêm xinh tươi hơn và thời gian mãi là mùa xuân.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)