Latest in Tech

MỪNG XUÂN MỚI - Kim Long

ĐK: Mùa đông đã tàn phai mừng xuân mới về đây. Muôn hoa dâng hương ngát thơm chim tung bay trong nắng vàng bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con đến quỳ đây. Dâng câu ca vang khắp nơi tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi.
1. Năm tháng qua mau với bao là những lỗi lầm. Đoàn con nay đợi trông tình Chúa thương, rửa cho nên sạch trong như nắng hồng.
2. Xuân mới reo vui nhắc tâm hồn hướng lên trời. Nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi, để mai sau hưởng xuân vui Nước Trời.
3. Xin Chúa khoan nhân khứng ban hồng phúc tuôn tràn. Để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, thời gian qua niềm tin thêm vững bền.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)