Latest in Tech

ĐẦU XUÂN CẦU CHO GIA ĐÌNH - Phanxicô

Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình. Xin Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.
1. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà.
ĐK. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa.
2. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắt son bền tâm đi đến cùng.
3. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ được vui chung với người.
4. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con, sống khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên Nước Trời.
5. Ngày đầu xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em, mỗi lớn lên, mỗi biết thêm tình yêu nơi Chúa hiền.
6. Ngày đầu xuân xin Chúa soi sáng cho đoàn con, sống với cha, sống với mẹ hiền ngoan vui đáp tình.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)