Latest in Tech

QUYẾT TRỜ VỀ - Martinô

ĐK. Tin lòng Cha bao dung như khung trời bát ngát. Con ước mơ trở về xa lánh bao lỗi lầm. Tin lòng Cha thương con như trăng tròn khôn ví. Con quyết trở về nhà để sống trong tình Cha.
1. Xin nhìn con đau thương, xin nhìn con khốn đốn. Xin nhìn con mọn hèn mà xóa đi tội khiên.
2. Xin dủ tình thương con suối tình yêu bao la. Theo lượng Chúa hải hà rửa con hết tội nhơ.
3. Xin rửa con trinh trong tinh tuyền hơn tuyết trắng. Cho hồn vơi sầu buồn thần trí con mạnh tin.
4. Cõi lòng con hân hoan tim hằng vui ca lên. Cho đời sống nhịp nhàng được sống bên cạnh Cha.