Latest in Tech

TẠ TỘI

ĐK. Con tội lỗi xin cúi đầu tạ tội, quá ưu sầu lòng thống hối ăn năn. Vì Danh Chúa tình thương mến hải hà, Chúa nhân từ xin thứ tha tội con.
1. Giờ nầy hồn con nát tan, sa chân bùn nhơ tối tăm, dày vò ngợp trong ác mộng kinh hoàng. Nhưng mong vui sống an bình, tâm hồn vươn thoát tội khiên, ngày ngày đền tạ yêu mến thờ Chúa.
2. Ngàn đời lòng Cha vẫn thương, không mong đoàn con chết đi, nhưng mong ngày nao hối tội quay về. Chúa ơi! Thương xót con cùng, đưa về đường nẻo lành ngay, thành toàn đời con trung tín cùng Chúa.
****  Tạ tội